Narrative Perspektiver

Psykisk lidelse som klog responsAktiviteten er lukket for tilmelding!

Psykisk lidelse er både noget, som i høj grad spænder ben for os, og som passer på noget, som er vigtigt for os. Selvom dette dobbelte perspektiv er anerkendt i mange psykologiske tilgange og filosofier igennem tiden, er der dog ofte en tendens til at vi mest fokuserer på at få psykisk lidelse væk og dermed i denne iver kan komme til at overse de muligheder, der ligger i at anerkende psykisk lidelse som intelligent og som noget vi kan lære af.

Kursets undervisere psykologerne Anne Albinus og Louise Østergaard har i mange år i psykiatrisk regi arbejdet med især spiseforstyrrelser men også de mange andre psykiske lidelsesformer, som støder til. De har især haft glæde af at inkorporere metoder og ideer fra den canadiske tilgang responsbaseret praksis, til at supplere blikket på psykisk lidelse som forstyrrende, til også at se det som ”styrende” eller ”styrende udenom” noget svært i livsomstændighederne. Responsbaseret praksis er oprindeligt udviklet til at arbejde med og forstå erfaringer med vold og overgreb. Tilgangen arbejder ud fra det grundsyn at vi – under både almindelige og voldsomme omstændigheder -altid passer på os selv, så godt som vi kan, og at det betyder meget for vores værdighedsfølelse at blive bevidnet i, hvordan vi konkret navigerer under nogle givne betingelser. Psykisk lidelsen spiller her en rolle som værdifuldt navigationsudstyr, og kurset vil sætte fokus på, hvordan vi som behandlere og terapeuter kan bringe dette frem i lyset.

Lukket

2.900,00 DKK ekskl. moms

Aktiviteten er lukket for tilmelding
Narrative Perspektiver
Østerbrogade 29, 3 sal
2100 København Ø
Telefon: 22 16 00 65
E-mail: anne@narrativeperspektiver.dk
Web: narrativeperspektiver.dk/

CVR: 21491136