DRC Integration

Uledsagede flygtninge børn og unge - en udsat gruppeAktiviteten er lukket for tilmelding!

De sidste 5 år er der kommet ca. 5000 uledsagede mindreårige flygtninge til Danmark . En stor del af disse har oplevet overgreb mv. på deres vej hertil, herudover er årsagen til at de er rejst fra deres hjemland, savnet af familie mv. faktorer som naturligvis påvirker de unges liv og deres muligheder for et godt liv i et nyt land.

Denne konference sætter spot på de udfordringer fagprofessionelle kan opleve i arbejdet med de unge og indbyder til drøftelser af muligheder og løsninger i arbejdet.

Program:

08.45-09.15

Ankomst, morgenmad og tjek ind

09.15-09.30

Velkommen v. Geeti Amiri, moderator

09.30-10.15

Hvad de unge er udsat for på vej hertil
Præsentation af bl.a. UNICEFs rapport: A child is a child

10.15-10.30

Pause

10.30-11.20

Hvordan flugtoplevelserne kan påvirke de unge
v. psykologer Jacob Gamborg og Gita Saadatjou, Integrationsnet

11.20-11.30

Pause

11.30-12.30

Workshops
Ny boform for uledsagede v. Stiene Ravn, ph.d.-kandidat ved Center for Migration og Interkulturelle Studier, Universitet Antwerpen, Belgien (foregår på engelsk)
Unge flygtninge med misbrug - erfaringer fra kriminalforsorgen v. Tina Schlippe-Steffensen, misbrugsbehandler i Kriminalforsorgen
Samarbejde mellem unge, frivillige og professionelle v. Nana Folke, konsulent og Mette Bundgaard Nielsen, frivillig forældremyndighedsindehaver, Røde Kors
Brug af den neurosekventielle tilgang i praksis
v. Jakob Gamborg, psykolog i Integrationsnet
Seksualitet og unge flygtninge
v. Maja Asswad, konsulent i Børn og familie afdelingen i Integrationsnet

12-30-13.15

Frokost

13.15-14.00

Hvad de unge selv siger om at være i Danmark
v. Lars Christian Aagerup, Professionshøjskolen Absalon

14.00-14.15

Kaffe og kage
Gå i Workshops

14.15-15.15

Workshops
Ny boform for uledsagede v. Stiene Ravn, ph.d.-kandidat ved Center for Migration og Interkulturelle Studier, Universitet Antwerpen, Belgien (foregår på engelsk)
Unge flygtninge med misbrug - erfaringer fra kriminalforsorgen v. Tina Schlippe-Steffensen, misbrugsbehandler i Kriminalforsorgen
Samarbejde mellem unge, frivillige og professionelle v. Nana Folke, konsulent og Mette Bundgaard Nielsen, frivillig forældremyndighedsindehaver, Røde Kors
Brug af den neurosekventielle tilgang i praksis
v. Jakob Gamborg, psykolog i Integrationsnet
Seksualitet og unge flygtninge
v. Maja Asswad, konsulent i Børn og familie afdelingen i Integrationsnet

15.15-15.45

Afslutning og opsamling v. Geeti Amiri

Early Bird rabat på 200 kr (1.500-200= 1.300 kr)

Lukket

1.300,00 DKK ekskl. moms

Aktiviteten er lukket for tilmelding
DRC Integration
Borgergade 10, 3
1300 København K
Telefon: 29 80 93 17
E-mail: helle.majlund.jensen@drc.ngo
Web: integration.drc.ngo

CVR: 29699310