Dansk Standard
Svanemærket byggeri

Dansk Standard udbyder et helt nyt kursus i svanemærket byggeri. Kurset vil give dig et godt kendskab til, hvad svanemærket byggeri er – uanset om det gælder etagebyggeri, parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse eller skoler og daginstitutioner.

Kurset afholdes i samarbejde med Miljømærkning Danmark, og tager udgangspunkt i Svanens nye kriterieversion 3.0 som er gyldig indtil 31. marts 2020.

Vi vil have fokus på at gøre dig i stand til at rådgive og styre igennem alle faser af et Svanemærke-certificeret byggeprojekt. Efter kurset vil du modtage et kursusbevis.

Efter kurset bliver du i stand til at:

• Redegøre for de generelle principper for svanemærket byggeri
• Kende til strukturen for krav og kriterier til svanemærket byggeri
• Arbejde effektivt med dokumentation i svanemærkede byggeprojekter
• Screene et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav
• Varetage rollen som projektleder for den del af projektet, der vedrører Svanemærket

Kurset henvender sig til alle med professionel interesse for svanemærket byggeri, herunder byggeentreprenører, rådgivere, arkitekter og bygherrer.

Program
08.30 – 09.00 Ankomst og let morgenmad

09.00 – 09.30 Velkomst

Formål og udbytte, præsentationsrunde

09.30 – 10.00 Svanemærket – Nordens officielle miljømærke

 • Hvad er Svanemærket?
 • Hvordan bliver kriterierne udviklet og vedtaget?
 • Livscyklusprincippet

10.00 -10.25 Det svanemærkede byggeri kort fortalt

 • Hvad er svanemærket byggeri?
 • Overblik over kriterierne for svanemærket byggeri
 • Kontrol og kontrolbesøg

10.25 – 10.50 Ansøgningsprocessen

 • Ansøgningsdokument og registrering
 • Gebyr
 • Ansvarsforhold
 • Den tredelte ansøgningsproces
 • Licens ved salgs- eller byggestart

10.50 – 11.05 Kort pause og kaffe

11.05 – 12.00 Kravene til et svanemærket byggeri

 • Kriterie- og baggrundsdokument
 • Hvad er omfattet af kravene?
 • Krav relateret til projekteringen del 1 - hvordan anvendes de?
 • Pointkrav og pointstrategi
 • Energikrav

12.00 – 12.45 Frokost (sandwich og forfriskninger)

12.45 – 15.00 Udvalgte krav

 • Krav relateret til projekteringen del 2
 • Indeklima
 • Generelle materialekrav
 • Hvad er der krav til?
 • Logbog
 • Byggevaredatabasen
 • Trækrav
 • Materialekrav for sammensatte produkter
 • Proceskrav
 • Kvalitetssikring
 • Ansvarsforhold
 • Krav undervejs i byggeprojektet
 • Strukturering af dokumenter
 • Kommunikation med Miljømærkning Danmark

15.00 – 15.15 Kaffepause

15.15 – 15.45 Svanemærket som markedsføringsredskab

 • Kendskab
 • Nøgletal
 • Hjælp til markedsføring
 • Nyhedsbrev og sociale medier

15.45 – 16.00 Tak for i dag!

I Norden er der allerede omkring 4.000 færdigbyggede lejligheder, huse og daginstitutioner, der er certificeret med Svanemærket. Yderligere 7.000 er under opførelse, og både private og offentlige bygherrer viser en stigende interesse for svanemærket byggeri.

Lukket

3.500,00 DKK ekskl. moms

Aktiviteten er lukket for tilmelding
Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Telefon: 39 96 63 80
E-mail: ar@ds.dk
Web: www.ds.dk/da/kurser

CVR: DK-11733212

Alle kurser afholdes også som lukkede firmakurser, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere