Integration

Flygtninge med handicaps og deres familier.Aktiviteten er lukket for tilmelding!

Flygtninge med handicaps er på flere måder en udsat gruppe. Uanset om deres handicap er resultatet af krig, tortur eller er medfødt, så er gruppen i højere risiko for at blive udsat for overgreb, udnyttelse, diskrimination og eksklusion.

Det handler om, hvordan man ser på handicappede i de lande de flygter fra, og at der sjældent er faciliteter og hjælpemidler til dem på flugten eller i flygtningelejre, og at modtagerlandene ikke altid får kontakt til dem og får tilbudt de nødvendige foranstaltninger.

Dette seminar vil præsentere nogle af de udfordringer, som især flygtninge med skjulte handicaps oplever, bl.a. flygtninge med hørenedsættelse og blinde. Herudover sættes der fokus på, hvordan de oplevelser flygtninge har været igennem kan påvirke deres kognitive evner i en grad, så de bliver intellektuelt handicappede.

Program:

09.30 - 10.00

Ankomst, morgenmad og tjek ind

10.00 - 10.15

Velkommen v. Holger Jensen, Castberggaard

09.30 - 10.15

Præsentation af en pilot undersøgelse af flygtninge med hørenedsættelse og arbejdet med døve flygtninge
og deres familier

v. Holger Jensen, udviklingscenterchef Castberggaard

11.00 - 11.15

Pause

11.15 - 12.30

Præsentation af den neurosekventielle tilgang i arbejdet med flygtninge, der kan fremstå udviklingshæmmede/ have lav IQ
v. Marianne Badstue, fagchef Integrationsnet

12.30 - 13.15

Frokost

13.15 - 14.15

Rehabilitering i en parallelindsats med danskundervisning, handicapkompensation og beskæftigelses/ uddannelse
v. Tina Olsen og Tine Hansen fra IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede

14.15 - 14.30

Kaffe og kage

14.30 - 15.00

Dobbelte minoriteter – erfaringer fra arbejdet med at inkludere
etniske minoriteter med handicap i bl.a. foreningslivet
v. Tarik Ghiyati fra Foreningen Marhaba, brobyggere med handicap
og etnisk minoritetsbaggrund

15.00 - 15.15

Afslutning og opsamling v. Holger Jensen, Castberggaard

Early Bird rabat på 200 kr (1.500-200= 1.300 kr)

Lukket

DKK 1.300,00 ekskl. moms

Aktiviteten er lukket for tilmelding
Integration
Olof Palmes Allé 35
8200 Aarhus N
Telefon: 60 29 95 73
E-mail: mette.fenger@drc.ngo
Web: https://www.altomintegration.dk/