Narrative Perspektiver

Børnegrupper i Kbh 2017

Underviser: Anne Saxtorph

Aktiviteten er lukket for tilmelding!

2 dags workshop om børnegrupper med inspiration fra poststrukturalistiske og narrative ideer om børn i ”positioner og relationer”. En workshop der har fokus på, hvordan det metodisk er muligt fra et narrativt perspektiv med børn i en gruppe, at strukturere gruppesamtaler.

Hvordan tale med børn om deres erfaringer, så vi sikrer en platform hvor deres selvopfattelse styrkes, den lokale børneviden opgraderes og børnenes værdier sættes som dagsorden for gruppearbejdet.

Lukket

4.300,00 DKK ekskl. moms

Aktiviteten er lukket for tilmelding
Narrative Perspektiver
Østerbrogade 29, 3 sal
2100 København Ø
Telefon: 22 16 00 65
E-mail: anne@narrativeperspektiver.dk
Web: narrativeperspektiver.dk/

CVR: 21491136