Dansk Standard
Kom til temadag om regnvandsteknologier

Kom til temadag om regnvandsteknologier



Aktiviteten er lukket for tilmelding!

Kom og hør mere om ny protokol for verifikation af miljøteknologier til håndtering af regnvand.

ETA-Danmark og DHI inviterer til temadag med fokus på teknologier til håndtering af hverdagsregn og skybrudsvand i byer. Emnet er blevet særlig aktuelt efter de senere års massive skybrud, og de massive skader som disse har medført på grund af ophobning af regnvand. Hverdagsregn indeholder højere koncentrationen af miljøskadelige stoffer, men vandmængden mindre. På temadagen vil en ny protokol for verifikation af miljøteknologier til håndtering af regnvand blive præsenteret, og en række eksperter vil præsentere de seneste initiativer på området.

Temadagen afholdes som en del af ETA-Danmark og DHI’s initiativer for at udbrede kendskabet til ETV som et værdifuldt redskab for beslutningstagere til at træffe en informeret beslutning om brugen af innovative miljøteknologier.

ETA-Danmark er et datterselskab af Dansk Standard.

Temadagen finder sted i København den 31. august 2016 hos ETA-Danmark A/S, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn kl. 12:30-16:00.

Temadagen er gratis - dog koster det 500,- hvis du ikke møder op.

Faktaboks:
Environmental Technology Verification (ETV) giver uvildig dokumentation for effektiviteten af miljøteknologier og dokumenterer, at den teknologi, du markedsfører, lever op til det, du siger. Verifikationen er anerkendt både inden for EU og i andre lande, herunder Korea, USA og Canada. Den gensidige anerkendelse af en ETV betyder, at du kan markedsføre dine produkter og bruge testresultater fra et land til markedsføring af produktet i internationalt regi.

Program

12:30 - Ankomst, registrering og kaffe

13.00 - Velkomst, introduktion til dagens program og praktisk info
v/Thomas Bruun, ETA-Danmark

13.05 - Hvad er ETV? Hvad bruger man ETV til og hvem er det relevant for?
v/Thomas Bruun, ETA-Danmark

13.15 - EU ETV pilotprogrammet
Kort om processen, organisationen, foreløbige erfaringer, inkluderede teknologiområder og fremtidsplaner, herunder den kommende ISO standard
v/Thomas Bruun, ETA-Danmark

13:30 - Præsentation af verifikationsprotokol for regnvandsteknologi
v/Bodil Mose Pedersen, DHI

14.00 - Case
Teknolog til regnvandshåndtering. Hvorfor valgte vi en ETV, hvad fik vi ud af det og anbefalinger til andre der overvejer ETV
v/Torben Krejberg, Mosbæk

14:20 - Case
Kompakte løsninger til rensning af regnvand
v/Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut

14:45 - Case
Modellering af grønne løsning
v/Morten Kjølby, DHIer

15:10 - Case
Støttemuligheder for innovative miljøteknologier
v/Jonas Mortensen, Innovationsnetværk for Milhøteknologi

15:30 - Afsluttende bemærkninger og spørgsmål

15.45 - Networking og mulighed for at få sparring med verifikationseksperter om ETV

16.00 - Tak for i dag

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Lukket
GRATIS
Aktiviteten er lukket for tilmelding
Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Telefon: 39 96 63 80
E-mail: ar@ds.dk
Web: www.ds.dk/da/kurser

CVR: DK-11733212

Alle kurser afholdes også som lukkede firmakurser, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere