Dansk Standard
ISO/IEC 27001:2017 og Persondataforordningen (GDPR)

Forstå samspillet mellem den nye EU Persondataforordning (GDPR) og standarden for informationssikkerhed, ISO/IEC 27001.

Kurset introducerer den nye EU Persondataforordning (GDPR) og mapper de tilhørende lovkrav til informationssikkerhedsstandarden ISO/IEC 27001. Du får et overblik over sammenfald i krav og processer som inspiration til det videre arbejde med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse i din egen organisation. Kurset giver ligeledes mulighed for sparring med de øvrige deltagere.

Workshoppen giver dig:

• Forståelse af EU Persondataforordningens formål og krav
• Indblik i overlap med ISO/IEC 27001-standardens krav
• Inspiration til opbygning af processer i et ledelsessystem for informationssikkerhed

Workshoppen henvender sig til alle, som ønsker en introduktion arbejdet med EU Persondataforordningen inden for rammerne af ISO/IEC 27001-standardens ledelsessystem for informationssikkerhed.

Grundlæggende viden om informationssikkerhed eller ledelsesstandarder er en fordel.

Informationssikkerhed er i dag af stor betydning for alle organisationer - offentlige som private. ISO/IEC 27000-familien af standarder er udviklet som en hjalp til organisationers sikring af deres forretningskritiske aktiver, herunder persondata. ISO/IEC 27001 specificerer kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) inden for virksomhedens rammer. Den indeholder også krav til vurdering og håndtering af informationssikkerhedsrisici, som passer til virksomhedens behov.

Find standarder og bøger til ISO/IEC 27001-serien

Kurset afholdes også som lukket firmakursus, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere.

Lukket

DKK 2.450,00 ekskl. moms

Aktiviteten er lukket for tilmelding
Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Telefon: 39 96 63 80
E-mail: ar@ds.dk
Web: www.ds.dk/da/kurser

CVR: DK-11733212

Alle kurser afholdes også som lukkede firmakurser, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere