HJERNEN&HJERTET - Ramboll
Netværksmøde - forældresamarbejde via Rambøll Dialog samt den gode overgang

Sæt kryds i kalenderen…

Vi glæder os til at slå dørene op for netværksmøder i 2020. Formålet med netværksmøderne er at skabe et rum for at dele viden og erfaringer både på tværs af kommuner og i samarbejdet med Rambøll. På netværksmøderne vil der være en veksling mellem oplæg, drøftelser, mulighed for refleksion og erfaringsudveksling.

Temaet for dette netværksmøde omhandler Dialog som redskab i forældresamarbejde samt arbejdet med den gode overgang

Deltag i et fagligt netværksmøde for kommunale konsulenter, hvor omdrejningspunktet er arbejdet med Rambøll Dialog, den gode overgang og forældresamarbejde i Hjernen&Hjertet.

Netværksmødet har til formål at identificere aktuelle arbejdsgange, udfordringer og belyse dilemmaer samt løsningsmuligheder i relation til det daglige arbejde.

På netværksmødet vil der være en vekslen mellem oplæg, drøftelser og gruppearbejde faciliteret af konsulenter ved Hjernen&Hjertet og ejer af Dialogisk Design Jacob Sønderskov tidligere proceskonsulent ved Mannaz/Attractor.

Netværksmødet vil skabe rum for at fagfæller kan inspirere og udfordre hinanden.

Vi glæder os til at sætte rammen for en spændende og lærerig dag.

Dagens program:

Kl. 09.00 – Morgenmad

Kl. 09.30 – Velkomst og præsentation

Kl. 10.00 – Systemet muligheder og sammenhæng

Kl. 10.45 – Erfaringsudveksling

Kl. 12.00 – Frokost

Kl. 13.00 – Processer og praksisudfordringer

Kl. 14.15 – Pause

Kl. 14.30 – Opsamling og afrunding

Kl. 15.00 – Tak for i dag

Målgruppe: konsulenter fra kommuner der allerede arbejder med Rambøll Dialog og/eller overgangsbeskrivelser. Hvis din kommune ikke anvender ovenstående værktøjer, og du alligevel ønsker at deltage på mødet, kontakt da Malene Ehlers på 51612613.

Max. 2-3 deltagere pr. kommune.

Lukket
GRATIS
Aktiviteten er ikke åben for tilmelding
HJERNEN&HJERTET - Ramboll
Olof Palmes Alle 20
8200 Aarhus N
Telefon: 51 61 82 11
E-mail: bebm@ramboll.com
Web: www.hjernenhjertet.dk

CVR: 60997918