Dansk Standard
Hvordan udfører du elektriske installationer efter de nye regler?

Hvordan udfører du elektriske installationer efter de nye regler?Aktiviteten er lukket for tilmelding!

Den nye elsikkerhedslov og de underliggende bekendtgørelser har medført, at man skal bruge de europæiske standarder. På dette kursus får du en gennemgang af de væsentligste ændringer i loven og forskellen mellem den nuværende stærkstrømsbekendtgørelse (SB, afsnit 6) og de europæiske standarder. Gennemgangen sættes ind i en praktisk sammenhæng i form af cases, der forklarer, hvordan du arbejder med standarderne i praksis. Lektor Poul Høgh har stor erfaring med de internationale standarder og den forberedende undervisning til el-autorisationsprøven. Kurset afveksler mellem teori og praksis, ligesom der også tages hensyn til konkrete udfordringer i kursisternes hverdag.

Kurset henvender sig bl.a. til installatører, maskinmestre og elektrikere, som har erfaring med at dimensionere, og som gerne vil have et tidligt overblik over ændringer som følge af de nye standarder.

Undervisningen baserer sig primært på DS/HD 60364-serien, Elektriske lavspændingsinstallationer.

Program

13:00-13:30
Velkomst og introduktion til elsikkerhedsloven og bekendtgørelserne

13:30-14:00
Case: Boliger
Krav til bygningsdele i forbindelse med kabler i isolering.
Bestemmelse af den dimensionerende temperatur ud fra givet forhold
Vurdering af beskyttelsesudstyrets mærkestrøm i relation til kablets strømværdi

14:00-14:30
Case: Industri
Indsigt i projektering af installationer, fx placering af tavler
Bestemmelse af kablets strømværdi i forhold til en oplægningsmetode
Beregning af den dimensionerende temperatur ud fra givet forhold
Vurdering af valget af fremføringsmåden og samlet fremføring af flere kabler
Afsluttende vurdering af det valgte kabel ud fra beregninger

14:30-15:00
Pause

15:00-15:30
Case: Eksisterende installationer
Overblik over muligheder ved udvidelse af en installation
Eksempler på risikovurdering af eksisterende installationer og konvertering til en ny
Hvem har ansvaret?

15:30-16:00
Siemens Simaris Dimensioneringsprogram

16:00-16:30
Standarderne og adgangen til disse

16:30-17:00
Opsamling og afslutning

Lukket

DKK 995,00 ekskl. moms

Aktiviteten er lukket for tilmelding
Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Telefon: 39 96 63 80
E-mail: ar@ds.dk
Web: www.ds.dk/da/kurser

CVR: DK-11733212

Alle kurser afholdes også som lukkede firmakurser, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere