Dansk Standard
Diplomkursus: Indeklima efter DS 3033

På diplomkurset i indeklima lærer du at gennemføre en indeklimaklassificering i praksis. Du bliver undervist af erfarne praktikere og eksperter.

Som byggeteknisk rådgiver lærer du at tackle de udfordringer, du kan møde i bygninger. Du lærer fx at opstille og afveje forskellige strategier i byggeprojekter og at rådgive dine kunder, bl.a. de professionelle ejendomsejere, virksomheder, boligselskaber og kommuner. For dig som rådgiver vil kurset give et kompetenceløft, der kan være med til at udvide forretningsområdet for din virksomhed.

For dig, der arbejder med indeklimaspørgsmål i almene boligselskaber eller for professionelle ejendomsejere og kommunale bygherrer, er det blevet vigtigere at forstå den rådgivning, du modtager på indeklimaområdet. Du lærer bl.a. at evaluere mulige forbedringstiltag i forbindelse med energibesparelser og øvrige drifts- og vedligeholdsarbejder.

Deltag i kurset den 1. februar-4. februar 2016 på Vingstedcentret hotel og konferencecenter.

Kursusmål:
• Gennemgang af de 9 indeklimaparametre i DS 3033 og sammenhængen med det nordiske indeklima projekt.
• Den praktiske planlægning og gennemførelse af en indeklimaklassificering.
• Analyser og vurdering af måleresultater.
• Indsigt i byggetekniske forhold – hvor er de problematiske punkter i en bygning.
• Afrapportering af resultater over for kunden.

Du vil også få viden om de seneste tiltag på europæisk plan i bl.a. EU-Kommissionen i relation til indeklimaet.

Inden kurset forventes du at have læst DS 3033. Standarden indgår i kursusprisen og tilsendes i god tid inden kursusstart, så du kan forberede dig.

Læs mere om kravene til uddannelse og erfaring på ds.dk/indeklimamærkning

Når du har gennemført og bestået kurset, kan du komme på listen over indeklimakonsulenter. Du skal kunne dokumentere, at du er dækket af en professionel ansvarsforsikring.

Læringsmål
Efter bestået diplomkursus vil du kunne planlægge og gennemføre målinger og vurderinger. Du bliver trænet generalist i indeklima og kan derigennem være med til at forbedre indeklimaet i den danske bygningsmasse.

Kurset gennemføres som en blanding af teori i plenum, praktiske øvelser i grupper i kombination med erfaringsudveksling med de andre kursusdeltagere. Der vil også være tid til at sparre med underviserne.

De praktiske øvelser tilrettelægges i samarbejde med Vejle Kommune.

Undervisere
Geo Clausen, professor, DTU International Centre for Indoor Environment and Energy
Lars Gunnarsen, professor, SBi/AAU Byggeri og sundhed
Jens Elgaard Laursen, civ.ing., Delta Acoustics
Lasse I. Michaelsen, Klimapartneren ApS, Rådgivende ingeniører
Lise Schmidt Aagesen, Dansk Standard
Kursusleder: Erling Trudsø, Dansk Standard

_________________________________________________

Program den 1.-4. februar 2016

Planlægning og gennemførelse af en indeklima-klassificering

Den 1. februar 2016
09:30-10:45 Registrering, morgenmad, præsentation af deltagere og undervisere samt introduktion til kurset
10:45-12:00 Forudsætninger inden en indeklimaklassificering kan iværksættes
12:00-12:30 Orientering om den nordiske indeklimastandard og det planlagte videre forløb på europæisk plan
12:30-13:15 Frokost
13:15-15:15 Parameter 1 & 2: Ventilationsrate & CO2 (del 1)
15:15-15:45 Kaffe og brød
15:45-17:30 Parameter 1 & 2: Ventilationsrate & CO2 (del 2)
17:30-18:00 Disponibel tid
18:00-19:00 Middag
19:00- Gruppearbejde og aflevering af opgave

Den 2. februar 2016
08:00-09:00 Morgenbuffet
09:00-10:00 Opsamling fra dag 1
10:00-12:00 Parameter 3: Termiske forhold
12:00-12:45 Frokost
12:45-14:15 Parameter 4: Radon
14:15-15:15 Parameter 5: Formaldehyd
15:15-15:45 Kaffe og brød
15:45-17:45 Parameter 9: Akustiske forhold
18:00-19:00 Middag
19:00-21:00 Gruppearbejde med hands on på instrumenter

Den 3. februar 2016
08:00-09:00 Morgenbuffet
09:00-09:30 Opsamling fra dag 2
09:30-12:30 Parameter 7 & 8: Fugt/skimmel & Dagslys og kunstig belysning (del 1)
12:30-13:15 Frokost
13:15-15:15 Parameter 7 & 8: Fugt/skimmel & Dagslys og kunstig belysning (del 2)
15:15-15:45 Kaffe og brød
15:45-17:00 Parameter 6: Partikler
17:00-18:00 Disponibel tid
18:00-19:00 Middag
19:00-21:00 Afrapportering til rekvirenten af resultaterne af indeklimaklassificeringen samt opsummering af de foregående dage

Den 4. februar 2016
08:00-09:00 Morgenbuffet
09:00-12:15 Prøveaflæggelse: – Teoretisk prøve – Praktisk prøve
12:15-12:30 Evaluering og udlevering af kursusbevis
12:30-13:15 Tak for denne gang og fælles frokost

Et eksempel på indholdet på dag 1 – detaljeret beskrivelse

Forudsætninger inden en indeklimaklassificering kan iværksættes
Bygningens tilstand, generel vedligeholdstilstand, kondemnering
Årstidsvariationer, vind- og vejrforhold
Målinger og vurderinger
Teknisk måleudstyr og praktisk tilrettelæggelse af målinger
Omfang, stikprøvestørrelser og kriterier for stikprøveudtagning
Brugsscenarier og personbelastning
Afvejning af modsat rettede krav
Hvad man gør i tvivlstilfælde
BR15, klassedefinitioner og klassegrænser

Parameter 1 & 2: Ventilationsrate & CO2
Betydningen af ventilationsraten for menneskers komfort og sundhed
Målemetoder: henfald, konstant emission, konstant koncentration
Måling af luftmængder på ventilationsanlæg
Mekaniske ventilationsanlæg
Behovsstyrede anlæg
Naturlig ventilation
Betydningen af CO2 indholdet for menneskers komfort og sundhed
Gennemgang af beregning og vurdering af CO2 forhold

Dansk Standard forbeholder sig ret til ændringer i programmet

Lukket

DKK 22.950,00 ekskl. moms

Aktiviteten er lukket for tilmelding
Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Telefon: 39 96 62 15
E-mail: srb@ds.dk
Web: www.ds.dk/da/kurser

CVR: DK-11733212

Alle kurser afholdes også som lukkede firmakurser, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere