DRC Integration

Sprogmakkeruddannelsen - dagskursus i Trekantområdet d. 2. marts 2021

Gratis tilbud om uddannelse af sprogmakkere til igu-ansatte

obs: der er morgenmad fra kl. 9.30

Det er ikke altid sprogindlæringen for en igu-ansat på en arbejdsplads går af sig selv, og det er ikke altid let at vide, hvad arbejdspladsen kan gøre for at understøtte sprogtræningen.

Derfor tilbyder ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration” (SIRI) i samarbejde med Lærdansk Sprogcentre, som er en del af Dansk Flygtningehjælp, en uddannelse af sprogmakkere til igu-ansatte.

En sprogmakker er en dansktalende kollega på virksomheden, der kan støtte og vejlede i sproglige sammenhænge, og som kan styrke den igu-ansattes evne og mulighed for at indgå i faglige såvel som sociale og kulturelle sammenhænge.

Sprogmakkeruddannelsen afvikles som et dagskursus flere steder i landet. Forud for kurset vil deltagerne få tilsendt 3 korte læringsfilm som forberedelse til kursusdagen. Efter kurset vil der være adgang til en hotline, hvor sprogmakkeren kan få hjælp og drøfte udfordringer. Uddannelsen er gratis og afholdes af erfarne sproglærere fra Lærdansk.

Tilmeld
GRATIS
Senest d. 16. februar 2021 kl. 00:00
DRC Integration
Borgergade 10, 3
1300 København K
Telefon: 29 80 93 17
E-mail: helle.majlund.jensen@drc.ngo
Web: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/

CVR: 29699310