HJERNEN&HJERTET - Ramboll
Trivsel og det tværfaglige samarbejde

Seminardag om Hjernen&Hjertets model for arbejdet med trivsel fra 0 til 16 år.


På seminardagen præsenterer vi Hjernen&Hjertets moduler målrettet tidlig indsats, trivsel i dagtilbud og skolen, samt understøttelse af samarbejdet mellem faggrupper omkring børn og elever.

Vi kommer omkring følgende emner:

1) En sammenhængende model for arbejdet med børnenes trivsel fra 0 til 16 år

2) Socialstyrelsens model for arbejde med tidlig opsporing (TOPI)

3) Skabelsen af et fælles sprog og struktur i kommunikationen mellem normalområde, familieafdeling, sundhedspleje og PPR.

4) Fastholdelse af viden og systematik omkring arbejdet med det enkelte barn


Seminaret er målrettet kommunale konsulenter og dagtilbudschefer. Deltagelse er gratis.

Tilmeld
GRATIS
HJERNEN&HJERTET - Ramboll
Olof Palmes Alle 20
8200 Aarhus N
Telefon: 51 61 82 11
E-mail: bebm@ramboll.com
Web: www.hjernenhjertet.dk

CVR: 60997918