Dansk Standard
Bliv certificeret i GDPR - Beskyttelse af persondata

På dette kursus gennemgår vi kravene i den nye EU Persondataforordning og sætter det i en dansk kontekst. Undervisningen tager afsæt i forskellige "best practices", som viser, hvordan din organisation kan indrette arbejdet med at beskytte persondata. Øvelserne sikrer, at du formår at overføre arbejdet til din egen organisation efterfølgende. Som afslutning på kurset kan du vælge at blive certificeret ved at tage den internationale ”EXIN Privacy and Data Protection Foundation-eksamen.

GDPR er informationssikkerhed og jura – derfor er både ekspert i Informationssikkerhed Anders Linde og Advokat Niels Christian Døcker undervisere på dette kursus.

Kurset giver dig:

• Viden om de grundlæggende principper for beskyttelse af persondata
• Indblik i kategorier af persondata, grundlag for behandling og den registreredes rettigheder
• Procedurer for hændelseshåndtering og rapportering af databrud
• Overblik over ansvar og roller ved beskyttelse af persondata
• Værktøjer til risikostyring og konsekvensvurdering
• Inspiration til arbejdet med privacy by design og privacy by default

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere, som har ansvar for at planlægge, udrulle, vedligeholde eller forbedre på organisationens persondatabeskyttelse, f.eks. i rollen som DPO, persondataansvarlig, projektleder, compliance manager, informationssikkerhedskoordinator eller kvalitetschef.

Program

DAG 1
08:30 Morgenmad
09:00 Velkomst
09:15 Introduktion til privacy-principper og persondatabeskyttelse
09:45 Typer af persondata og grundlag for behandling af persondata
10:45 Pause
11:00 Den registreredes rettigheder
12:00 Frokost
13:00 Hændelseshåndtering og rapportering af databrud
14:30 Pause
14:45 Roller og ansvar for persondata
16:15 Opsamling

DAG 2
08:30 Morgenmad
09:00 Repetition
09:15 Overførsel af data til 3. lande
09:45 “Bindende virksomhedsregler (BCR)” og privacy i kontrakter
10:45 Pause
11:00 Privacy by design og privacy by default
12:00 Frokost
13:00 Privacy Impact Assessment (PIA)
13:30 Privacy-audits og løbende forbedringer
14:15 Pause
14:30 Anvendelse af persondata i marketing mv.
15:00 Eksamen
16:15 Resultater og feedback

På kurset får du præsentationen udskrevet i note-format. Ligeledes vil præsentationen blive gjort tilgængelig elektronisk.

Den internationale certificering EXIN Privacy and Data Protection (på engelsk) kan købes særskilt. Certificeringen kan tages på den sidste kursusdag og består af en multiple-choice opgave med 40 spørgsmål af 1 times varighed + 15 min, hvis dit modersmål ikke er engelsk. Ved beståelse udsteder EXIN et certifikat til dig. Certificeringen inkl. bevis koster DKK 1500,- ex moms, og er ikke indeholdt i kursusprisen.

Kontakt venligst Anders Linde på mail - ali@ds.dk, såfremt du har yderligere spørgsmål og/eller ønsker at tilkøbe certificering ved kurset.


Kurset trækker på en lang række standarder vedrørende informationssikkerhed og persondatabeskyttelse.

Lukket

DKK 12.500,00 ekskl. moms

Aktiviteten er lukket for tilmelding
Dansk Standard
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
Telefon: 39 96 63 80
E-mail: ar@ds.dk
Web: www.ds.dk/da/kurser

CVR: DK-11733212

Alle kurser afholdes også som lukkede firmakurser, der er målrettet jeres behov og ønsker. Kontakt os for at høre mere