DoCAS Folkeoplysning

Giv aftenskolerne et effektivt værktøj og spar samtidig ressourcer i kommunen.DoCAS Enterprise er et effektivt værktøj til kommuner, der administrerer opgaver under folkeoplysningsloven, og ønsker at servicere kommunens aftenskoler på bedst mulige måde. 

DoCAS kan skræddersyes til at imødekomme både kommunernes og aftenskolernes behov.

Den løbende, elektronisk integrerede, kommunikation mellem kommunen og den enkelte aftenskole, giver begge parter en besparelse i ressourcer og et bedre administrativ overblik. Det giver større arbejdsglæde, når værktøjerne er effektive, og når medarbejderne kan bruge tiden på mere spændende opgaver.


 Fordele for forvaltningen i kommunen  Fordele for aftenskolen
Nem administration af aftenskolerne i kommunen Værktøj stillet til rådighed af kommunen
Bedre kommunikation med alle aftenskolerne Publicering af kurser på aftenskolens hjemmeside
Nemmere budgetlægning og eksekvering Mulighed for at modtage tilmeldinger online
Bedre og mere præcist overblik over forbrug af tilskud i løbet af tilskudsåret Integration til aftenskole.nu med automatisk publicering af aktiviteter.
Nem og sikker indberetning fra aftenskolerne. Både dem i forbund og de selvstændige Elektronisk ansøgning om tilskud
Central styring af lønsatser, rammetræk, tilbudsbrøker og andre satser Nem elektronisk indberetning af tilskudsregnskab, statistik og udenbys deltagere
Kan tilbyde ekstern lønservice til aftenskolerne Overblik over forbrug af tilskudsramme i løbet af året.
Bedre samlet tilbud omkring aftenskole.nu  


Fordi DoCAS Enterprise understøtter en lang række snitflader til det offentlige, kan kommunen følge med i udviklingen på de mange kurser, som aftenskolerne udbyder, herunder et løbende overblik over, hvor mange af tilskudsmidlerne, der er brugt i forhold til det bevilligede tilskud, antal af kursister, hold, undervisere m.m. 

Københavns Kommune har f. eks. valgt at installere en central DoCAS enhed, mens hver enkelt aftenskole har fået en web-klient, som de bruger til at administrere skolens aktiviteter med.

Aftenskolerne i Københavns Kommune kan således, via deres egen web-klient, oprette sine hold, reklamere for holdene, modtage eventuel betaling og i det hele taget styre alle elementer i et forløb; også lokalestyring, der sikrer, at der ikke sker dobbeltbookinger af undervisningslokalerne. 


Vi anbefaler at både kommune og aftenskoler arbejder med DoCAS, da det én gang for alle vil betyde en mere ensartet kommunikation mellem samarbejdspartnerne og at informationerne altid er tilgængelige online, og f.eks. ikke i regneark på lokale maskiner. Indkøringen af DoCAS kan dog gøres i flere trin. Ønsker du blot en bedre central styring, kan data fra eksisterende løsninger importeres til den centrale DoCAS enhed, som kommunen altid har adgang til.

Rent teknisk løses det ved, at vi stiller et api tilgængeligt for systemer, som skal udveksle informationer omkring tilskudsorienterede tal og informationer. 

Det betyder at kunder, der allerede har et administrativt system til at styre deres kurser og deltagere, kan indberette informationer til den centrale DoCAS enhed hos kommunen.

Du kan læse mere om vores forskellige værktøjer og se vores referencer for DoCAS

Kontakt os gerne for at høre mere om mulighederne for en lettere administration af aftenskolekurser med DoCAS.

Københavnske aftenskoler har glæde af DoCAS